M 5 - Kotle Slokov
kotle Variant SL  název výkon kW popis cena
Slokov Variant SL27D
 
SL18D 18 Ocelové teplovodní kotle pro spalování suchého kusového dřeva a 46 816,00
  SL23D 23 hnědého uhlí. 50 386,00
  SL27D 27 EKODESING 53 715,00
  SL34D 34 emisní třída 4 56 997,00
  SL39D 39   66 454,00
         
         
         
         
kotle Variant SL 
Slokov Variant SL27-4 (třída kotle 4.)
 
SL14E 14 Ocelové teplovodní kotle pro spalování hnědého uhlí, 45 577,00
  SL20E 20 EKODESING 48 999,00
  SL27E 27 emisní třída 4 50 498,00
  SL33E 33   56 303,00
         
         
         
         
         
zplynovací kotle Pyro Therm
 
PYROTHERM15 15 Ocelové zplyňovací kotle pro spalování suchého kusového dřeva. 57 248,00
  PYROTHERM20 20 EKODESIGN 58 383,00
  PYROTHERM25 25 emisní třída 5 64 386,00
  PYROTHERM30 30   65 650,00
         
         
         
         
         
automatické kotle Variant SL A 
Slokov Variant SL22A kotel pro spalování pelet (5.emisní třída) Kotlíkové dotace – 2.kolo (67. výzva OPŽP od 2017)
 
SL22A 26/8 Ocelové kotle pro spalování pelet. 83 770,00
      EKODESIGN  
      emisní třída 5  
         
         
         
         
         
kotle SL-EKO
 
SL16EKO 16 Ocelové teplovodní kotele pro spalování suchého kusového dřeva. 46 000,00
  SL25EKO 25 EKODESIGN 53 000,00
      emisní třída 5  
         
         
         
         
         
         
www.slokov.cz
str.206