E 2 - hadice PE-MD 
hadice  PE - MD  rozměr mm cena
  hadice PE    20x2,8 PN 12,5 22,60
kat1_2
  hadice PE  25x3,5 PN 12,5 24,30
  hadice PE  32x4,4 PN 12,5 38,20
  hadice PE  40x5,5 PN 12,5 59,30
  hadice PE  50x6,9 PN 12,5 92,40
  hadice PE  63x8,6 PN 12,5 145,30
E 3  - tvarovky PP
spojka s vnějším závitem rozměr cena spojka s vnitřním závitem rozměr cena
    UNI02000 20X1/2 23,40     UNI02120 20x1/2 25,20
  UNI02010 20X3/4 23,40   UNI02130 20x3/4 25,20
 
UNI02011 20X1" 25,80
 
UNI02131 20x1" 27,50
  UNI02015 25X1/2 26,90   UNI02139 25x1/2 29,60
  UNI02020 25X3/4 26,90   UNI02140 25x3/4 29,60
  UNI02030 25X1" 26,90   UNI02150 25x1" 29,60
  UNI02035 32X3/4 34,10   UNI02154 32x1/2 38,20
  UNI02040 32X1" 34,10   UNI02155 32x3/4 36,70
  UNI02050 32X5/4 37,60   UNI02160 32x1" 36,70
  UNI02055 40X1" 62,80   UNI02170 32x5/4 51,10
  UNI02060 40X5/4 62,80   UNI02175 40x1" 57,30
  UNI02070 40X6/4 62,80   UNI02180 40x5/4 57,30
  UNI02071 40X2" 62,80   UNI02190 40x6/4 57,30
  UNI02074 50X1" 82,40   UNI02195 50x5/4 82,40
  UNI02075 50X5/4 82,40   UNI02200 50x6/4 82,40
  UNI02080 50X6/4 82,40   UNI02205 50x2" 82,40
  UNI02085 50X2" 82,40   UNI02207 63x5/4 116,30
  UNI02087 63X5/4 133,60   UNI02208 63x6/4 116,30
  UNI02088 63X6/4 116,30     UNI02210 63x2" 116,30
    UNI02090 63X2" 116,30
T kus reduk. s vnitřním závitem
spojka rovnoramenná     UNI02400 20x1/2x20 42,20
    UNI02240 20 40,30   UNI02402 20x3/4x20 42,20
 
UNI02250 25 48,40   UNI02409 25x1/2x25 52,90
  UNI02260 32 61,70
 
UNI02410 25x3/4x25 52,90
  UNI02270 40 101,10   UNI02412 25x1x25 59,10
  UNI02280 50 136,90   UNI02413 32x1/2x32 69,00
    UNI02290 63 190,50   UNI02414 32x3/4x32 69,00
  UNI02420 32x1x32 69,00
T kus rovnoramenný   UNI02422 32x5/4x32 101,10
 
  UNI02320 20 52,90   UNI02424 40x1x40 127,10
  UNI02330 25 69,00   UNI02440 40x5/4x40 127,10
  UNI02340 32 89,40   UNI02442 40x6/4x40 136,90
  UNI02350 40 147,60   UNI02444 50x5/4x50 169,10
  UNI02360 50 200,50   UNI02450 50x6/4x50 169,10
    UNI02370 63 285,40   UNI02455 50x2x50 199,90
koleno nástěnné s vnitřním závitem   UNI02457 63x5/4x63 242,40
foto-31_2[1]
 
          UNI02459 63x6/4x63 242,40
  UNI03801 20x1/2 72,60     UNI02460 63x2x63 242,40
  UNI03803 25x3/4 86,90    
         
T kus redukovaný koleno 90 °
 
  UNI03351 25x20x25 68,00
 
  UNI02490 20 40,30
  UNI03352 32x25x32 86,80   UNI02500 25 48,40
  UNI03353 40x32x40 147,60   UNI02510 32 60,90
  UNI03361 50x32x50 200,50   UNI02520 40 105,50
  UNI03354 50x40x50 200,50   UNI02530 50 147,60
    UNI03357 63x50x63 263,90     UNI02540 63 179,90
str.89
koleno 90°s vnitřním závitem rozměr cena koleno 90° s vnějším závitem rozměr cena
    UNI02570 20x1/2 30,50     UNI02820 20x1/2 26,90
 
UNI02580 20x3/4 30,50
 
UNI02825 20x3/4 27,70
  UNI02586 25x1/2 37,60   UNI02821 25x1/2 32,30
  UNI02590 25x3/4 37,60   UNI02830 25x3/4 32,30
  UNI02600 25x1" 38,60   UNI02834 25x1" 32,30
  UNI02604 32x1/2 45,10   UNI02835 32x1/2 42,20
  UNI02606 32x3/4 44,00   UNI02836 32x3/4 42,20
  UNI02610 32x1" 44,00   UNI02840 32x1" 42,20
  UNI02620 32x5/4 65,00   UNI02841 32x5/4 42,20
  UNI02624 40x3/4 86,80   UNI02849 40x1" 67,20
  UNI02626 40x1" 86,80   UNI02850 40x5/4 67,20
  UNI02630 40x5/4 86,80   UNI02851 40x6/4 68,00
  UNI02640 40x6/4 88,60   UNI02856 50x5/4 85,90
  UNI02645 50x5/4 116,30   UNI02860 50x6/4 91,30
  UNI02650 50x6/4 116,30   UNI02861 50x2" 91,30
  UNI02654 50x2" 116,30   UNI02869 63x6/4 128,80
  UNI02656 63x6/4 163,70   UNI02870 63x2" 127,10
    UNI02660 63x2" 158,40          
spojka redukovaná zátka
    UNI02875 25x20 44,00 1012
 
  UNI02670 20 26,90
 
UNI02877 32x25 57,30   UNI02680 25 30,50
  UNI02878 40x25 98,50   UNI02690 32 36,70
  UNI02879 40x32 98,50   UNI02700 40 61,70
  UNI02880 50x25 127,10   UNI02710 50 91,30
  UNI02890 50x32 127,10     UNI02720 63 124,30
  UNI02881 50x40 127,10 příruba
  UNI02882 63x32 179,90
 
  UNI03301 50x6/4 331,90
  UNI02891 63x40 179,90   UNI03300 50x2" 331,90
    UNI02883 63x50 179,90   UNI03310 63x2" 355,20
spojka přímá rovnoramenná pro opravy     UNI03312 63x2 1/2 355,20
1014
 
  UNI00101 40 119,90
  UNI00102 50 179,40 spojka s kovovým závitem vnitřním
  UNI00103 63 218,10     UNI04001 20X1/2 86,80
    UNI00104 75 419,80 foto-33_7[1]
 
UNI04005 25X3/4 100,30
  UNI04009 32X1 200,50
T kus reduk. s vnějším závitem   UNI04013 40X5/4 338,90
    UNI02750 26x1/2 44,00   UNI04017 50X6/4 671,60
1010
 
UNI02754 20x3/4 45,70     UNI04021 63X2 856,90
  UNI02755 25x1/2 57,30
  UNI02760 25x3/4 57,30 spojka s kovovým závitem vnějším
  UNI02764 25x1  57,30     UNI03901 20X1/2 98,50
  UNI02775 32x1/2 72,50 foto-32_30[1]
 
UNI03905 25X3/4 111,90
  UNI02776 32x3/4 72,50   UNI03909 32X1 261,20
  UNI02780 32x1 72,50   UNI03913 40X5/4 435,60
  UNI02785 32x5/4 73,30   UNI03917 50X6/4 734,20
  UNI02787 40x1 127,10     UNI03921 63X2 949,10
  UNI02790 40x5/4 127,10
  UNI02791 40x6/4 130,00 kulový ventil PE - PE
  UNI02795 50x5/4 179,90
 
  HDF10103 20 216,60
  UNI02800 50x6/4 184,20   HDF10105 25 261,40
  UNI02805 50x2 179,90   HDF10107 32 296,90
  UNI02807 63x6/4 348,00   HDF10109 40 407,40
    UNI02810 63x2 348,00   HDF10111 50 463,10
    HDF10113 63 690,30
kulový ventil PE -  vnější závit  kulový ventil PE - vnější závit 
 
  HDF10203 20x1/2  
 
  HDF10303 20x1/2  
  HDF10205 25x3/4 238,60   HDF10305 25x3/4 238,60
  HDF10207 32x1 309,60   HDF10307 32x1 309,60
  HDF10209 40x5/4 551,90   HDF10309 40x5/4 551,90
  HDF10211 50x6/4 616,70   HDF10311 50x6/4 616,70
    HDF10213 63x2 921,20     HDF10313 63x2 921,20
kompletní ceník tvarovek pošleme na vyžádání str.90