J  - tvarovky PVC                      
koleno PVC rozměr cena odbočka PVC rozměr cena
    32/87   11,10
PVC odbočka
 
  125/40/67   76,30
PVC koleno1
 
40/45   9,30   125/50/67   78,00
  40/60   11,30   125/75/67   105,00
  40/87   7,10   125/110/67   118,00
  50/45   11,90   125/110/87   118,00
  50/60   14,60   125/125/67   120,00
  50/87   8,60   125/125/87   120,00
  63/45   16,20   140/40/67   83,00
  63/60   16,60   140/50/67   89,00
  63/87   17,40   140/63/67   97,40
  75/40   32,90 kut9
 
140/75/67   109,40
  75/60   25,00        
  75/87   25,40   140/125   143,60
  110/15   33,50   140/140   167,80
  110/30   34,60   160/110   143,60
  110/45   33,50   160/125   161,70
  110/67   37,00        
  110/87   37,50          
  125/15   88,00          
kut5
 
125/30   88,00 dvojodbočka
  125/45   104,00 Dvoj odbočka
 
  110/63/63/67   130,00
  140/30   105,70   110/110/63/67   126,50
  140/45   119,00        
  160/15   117,00  
 
   
  160/30   151,00          
  160/45   160,00
  160/60   176,00 PVC nátrubek
    160/87   202,00     40/40   12,80
          PVC  nátrubek
 
50/50   13,90
odbočka PVC   63/63   15,90
    32/32/87   15,10   75/75   22,10
PVC odbočka
 
40/40/60   21,10     110/110   30,70
  40/40/87   21,10
  50/40/60   21,40 paneláková odbočka
  50/40/87   17,10 kut4
 
  110/110/63 P   126,50
  50/50/60   17,10   110/110/63 L   126,50
  50/50/87   17,10        
  63/40/60   25,40          
  63/50/60   23,10
  63/50/87   26,50 PVC redukce
  63/63/60   24,30     40/32   10,80
  63/63/87   30,90 PVC redukce
 
50/40   12,20
  75/50/45   38,10   63/40   16,80
  75/50/60   28,30   63/50   16,10
  75/75/60   35,10   75/50   17,40
  75/75/87   35,60   75/63   22,70
  110/40/45   54,10   110/40   42,20
  110/40/60   46,00   110/50   27,80
  110/40/87   46,00   110/63   30,90
  110/50/60   49,20   110/75   30,60
  110/50/87   49,10   125/110   36,60
  110/63/60   68,20        
  110/75/60   62,60        
  110/110/60   67,00        
  110/110/87   65,90        
                   
str.128
zátka PVC rozměr cena přivětrávací hlavice  rozměr cena
PVC Zátka
 
  40   10,10 3
 
  40   85,30
  50   10,40   50   85,30
  63   13,20   63   110,20
  75   15,00   75   110,20
    110   19,50     110   362,90
ventilační hlavice přivětráv. dvouhlavice
5
 
        4
 
       
  110   202,50   110   239,60
               
                   
čistící kus  segmentový oblouk
PVC čistič
 
  50/50   55,20 6
 
  40   35,00
  63/63   67,20   50   44,50
  75/75   69,70     63   57,00
  110/110   92,30
        ventilační hlavice
čistící kus se šrouby 160   237,00 1
 
  75/400   97,60
            75/600   104,00
  110/400   113,60
lepidlo na novodur    110/600   121,60
Lepidlo na PVC - Novolep
 
          125/400   171,20
  35121 130 ml 36,00   125/600   187,20
          140/600   192,00
          160/400   312,00
              160/600   358,40
J 1 - Odpadní trubky PVC
Trubky Pramosan - pouze na objednávku Trubky PVC - U
vnější průměr tloušťka stěny mj cena vnější průměr tloušťka stěny mj cena
/mm/ /mm/ /mm/ /mm/
32 Bez názvu 1 kopie
 
1,8 m 22,00 32 Bez názvu 1 kopie
 
1,8 m 18,70
40   1,8 m 23,70 40   1,8 m 21,50
50   1,8 m 28,70 50   1,8 m 24,90
63   1,8 m 37,80 63   1,8 m 31,40
75   1,8 m 43,50 75   1,8 m 39,20
110   2,2 m 71,50 110   2,2 m 52,50
125   2,5 m 108,10 125   2,5 m 85,40
140   2,8 m 135,10 140   2,8 m 104,50
          160   3,2 m 175,00
str.129