J  - tvarovky PVC                      
přivětrávací hlavice  rozměr cena přivětráv. dvouhlavice rozměr cena
3
 
  40   88,00 4
 
       
  50   88,00   110   250,20
  63   113,40        
  75   113,40        
    110   371,00          
ventilační hlavice segmentový oblouk
5
 
  110   212,00 6
 
  40   40,30
          50   50,90
          63   64,70
                   
ventilační hlavice lepidlo na novodur 
1
 
  75/400   102,40 Lepidlo na PVC - Novolep
 
       
  75/600   108,80   35121 130 ml 36,00
  110/400   120,00        
  110/600   128,00        
  125/400   179,20          
  125/600   196,80
  140/400   182,40
  140/600   201,60          
  160/400   328,00        
    160/600   376,00          
J 1 - Odpadní trubky PVC
Trubky Pramosan - pouze na objednávku Trubky PVC - U
vnější průměr tloušťka stěny mj cena vnější průměr tloušťka stěny mj cena
/mm/ /mm/ /mm/ /mm/
32 Bez názvu 1 kopie
 
1,8 m 22,00 32 Bez názvu 1 kopie
 
1,8 m 18,70
40   1,8 m 23,70 40   1,8 m 21,50
50   1,8 m 28,70 50   1,8 m 24,90
63   1,8 m 37,80 63   1,8 m 31,40
75   1,8 m 43,50 75   1,8 m 39,20
110   2,2 m 71,50 110   2,2 m 52,50
125   2,5 m 108,10 125   2,5 m 85,40
140   2,8 m 135,10 140   2,8 m 104,50
          160   3,2 m 175,00