M 5 - Kotle Slokov
kotle Variant SL  název výkon kW popis cena
Slokov Variant SL27D
 
SL 18D 18 Ocelové teplovodní kotle pro spalování suchého kusového dřeva a 1 850,43
  SL 23D 23 hnědého uhlí. EKODESING 1 991,54
  SL 27D 27 Velký zásodník paliva zajistí dlouhou dobu hoření a plynulé sesouvání 2 123,12
  SL 34D 34 paliva do ohniště. Kotle lze připojit i do samotížné otopné soustavy 2 252,85
  SL 39D 39 bez nutnosti připojení k elektrické síti. 2 626,64
         
         
         
         
kotle Variant SL na uhlí 
Slokov Variant SL27-4 (třída kotle 4.)
 
SL 14-E 14 Ocelové teplovodní kotle pro spalování hnědého uhlí, 1 801,46
  SL 20-E 20 EKODESING 1 936,72
  SL 27-E 27 Velký zásodník paliva zajistí dlouhou dobu hoření a plynulé sesouvání 1 995,97
  SL 33-E 33 paliva do ohniště. Kotle lze připojit i do samotížné otopné soustavy 2 225,42
      bez nutnosti připojení k elektrické síti.  
         
         
         
         
zplynovací kotle Pyro Therm pro spalování kusového dřeva  - slevy na požádání
PYRO THERM 20 Kotlíkové dotace – 2.kolo (67. výzva OPŽP od 2017)
 
Pyro therm 15 15 EKODESING 2 262,77
  Pyro therm 20 20 EKODESING 2 307,63
  Pyro therm 25 25 emisní třída 5 2 544,90
  Pyro therm 30 30 EKODESING 2 594,86
         
      Ocelové kotle pro spalování suchého kusového dřeva, emisní tída 5  
         
         
         
automatické kotle Variant SL A - slevy na požádání 
Slokov Variant SL22A kotel pro spalování pelet (5.emisní třída) Kotlíkové dotace – 2.kolo (67. výzva OPŽP od 2017)
 
SL 22A 26,1 EKODESING 3 311,07
      Ocelové kotle pro spalování pelet.  
      Vysoká účinnost až 90 %, nízká spotřeba paliva, snadná údržba hořáku  
      a čištění kotle  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
str.206