J  - tvarovky PVC                      
koleno PVC rozměr cena odbočka PVC rozměr cena
    32/87   0,41
PVC odbočka
 
  125/40/67   2,83
PVC koleno1
 
40/45   0,34   125/50/67   2,89
  40/60   0,42   125/75/67   3,89
  40/87   0,26   125/110/67   4,37
  50/45   0,44   125/110/87   4,37
  50/60   0,54   125/125/67   4,44
  50/87   0,32   125/125/87   4,44
  63/45   0,60   140/40/67   3,07
  63/60   0,61   140/50/67   3,30
  63/87   0,64   140/63/67   3,61
  75/40   1,22 kut9
 
140/75/67   4,05
  75/60   0,93        
  75/87   0,94   140/125   5,32
  110/15   1,24   140/140   6,21
  110/30   1,28   160/110   5,32
  110/45   1,24   160/125   5,99
  110/67   1,37        
  110/87   1,39          
  125/15   3,26          
kut5
 
125/30   3,26 dvojodbočka
  125/45   3,85 Dvoj odbočka
 
  110/63/63/67   4,81
  140/30   3,91   110/110/63/67   4,69
  140/45   4,41        
  160/15   4,33        
  160/30   5,59          
  160/45   5,93
  160/60   6,52 PVC nátrubek
    160/87   7,48     40/40   0,47
          PVC  nátrubek
 
50/50   0,51
odbočka PVC   63/63   0,59
    32/32/87   0,56   75/75   0,82
PVC odbočka
 
40/40/60   0,78     110/110   1,14
  40/40/87   0,78
  50/40/60   0,79 paneláková odbočka
  50/40/87   0,63 kut4
 
  110/110/63 P   4,69
  50/50/60   0,63   110/110/63 L   4,69
  50/50/87   0,63        
  63/40/60   0,94          
  63/50/60   0,86
  63/50/87   0,98 PVC redukce
  63/63/60   0,90     40/32   0,40
  63/63/87   1,14 PVC redukce
 
50/40   0,45
  75/50/45   1,41   63/40   0,62
  75/50/60   1,05   63/50   0,60
  75/75/60   1,30   75/50   0,64
  75/75/87   1,32   75/63   0,84
  110/40/45   2,00   110/40   1,56
  110/40/60   1,70   110/50   1,03
  110/40/87   1,70   110/63   1,14
  110/50/60   1,82   110/75   1,13
  110/50/87   1,82        
  110/63/60   2,53        
  110/75/60   2,32        
  110/110/60   2,48        
  110/110/87   2,44        
                   
str.128
zátka PVC rozměr cena přivětrávací hlavice  rozměr cena
PVC Zátka
 
  40   0,37 3
 
  40   3,16
  50   0,39   50   3,16
  63   0,49   63   4,08
  75   0,56   75   4,08
    110   0,72     110   13,44
ventilační hlavice rozměr přivětráv. dvouhlavice rozměr
5
 
        4
 
       
  110   7,50   110   8,87
               
                   
čistící kus  segmentový oblouk rozměr
PVC čistič
 
  50/50   2,04 6
 
  40   1,30
  63/63   2,49   50   1,65
  75/75   2,58     63   2,11
  110/110   3,42
        ventilační hlavice rozměr
čistící kus se šrouby 160   8,78 1
 
  75/400   3,61
            75/600   3,85
  110/400   4,21
lepidlo na novodur    110/600   4,50
Lepidlo na PVC - Novolep
 
          125/400   6,34
  35121 130 ml 1,33   125/600   6,93
          140/600   7,11
          160/400   11,56
              160/600   13,27
J 1 - Odpadní trubky PVC
Trubky Pramosan  - pouze na objednávku Trubky PVC - U
vnější průměr tloušťka stěny mj cena vnější průměr tloušťka stěny mj cena
/mm/ /mm/ /mm/ /mm/
32 Bez názvu 1 kopie
 
1,8 m 0,81 32 Bez názvu 1 kopie
 
1,8 m 0,69
40   1,8 m 0,88 40   1,8 m 0,80
50   1,8 m 1,06 50   1,8 m 0,92
63   1,8 m 1,40 63   1,8 m 1,16
75   1,8 m 1,61 75   1,8 m 1,45
110   2,2 m 2,65 110   2,2 m 1,94
125   2,5 m 4,00 125   2,5 m 3,16
140   2,8 m 5,00 140   2,8 m 3,87
          160   3,2 m 6,48
str.129