J  - tvarovky PVC                      
přivětrávací hlavice  rozměr cena přivětráv. dvouhlavice rozměr cena
3
 
  40   3,26 4
 
       
  50   3,26   110   9,27
  63   4,20        
  75   4,20        
    110   13,74          
ventilační hlavice segmentový oblouk
5
 
  110   7,85 6
 
  40   1,49
          50   1,89
          63   2,40
                   
ventilační hlavice lepidlo na novodur 
1
 
  75/400   0,13 Lepidlo na PVC - Novolep
 
       
  75/600   0,14   35121 130 ml 1,33
  110/400   0,16        
  110/600   0,17        
  125/400   0,23          
  125/600   0,26
  140/600   0,26          
  160/400   0,43        
    160/600   0,49          
J 1 - Odpadní trubky PVC
Trubky Pramosan - pouze na objednávku Trubky PVC - U
vnější průměr tloušťka stěny mj cena vnější průměr tloušťka stěny mj cena
/mm/ /mm/ /mm/ /mm/
32 Bez názvu 1 kopie
 
1,8 m 0,81 32 Bez názvu 1 kopie
 
1,8 m 0,69
40   1,8 m 0,88 40   1,8 m 0,80
50   1,8 m 1,06 50   1,8 m 0,92
63   1,8 m 1,40 63   1,8 m 1,16
75   1,8 m 1,61 75   1,8 m 1,45
110   2,2 m 2,65 110   2,2 m 1,94
125   2,5 m 4,00 125   2,5 m 3,16
140   2,8 m 5,00 140   2,8 m 3,87
          160   3,2 m 6,48
str.128