M 6 - Kotle Viaflames
VIAFLAMES W22 ECO název katalog popis cena
 
W22 ECO 18 W220018 Univerzální zplyňovací kotel na pevná paliva 1 929,64
  W22 ECO 24 W220024 s ručním přikládáním. 1 959,09
  W22 ECO 30 W220030 Splňuje emisní třídu 5 dle ČSN EN - 303-5 2 060,99
      a podmínky pro evropskou směrnici Ecodesign.  
         
         
         
         
         
VIAFLAMES E22 ECO
 
E22 ECO 18 E220018 Zplyňovací kotel  na kusové dřevo ovládaný elektronickou 2 703,44
  E22 ECO 24 E220024 řidící jednotkou s intuitivní a snadnou obsluhou. 2 734,35
  E22 ECO 30 E220030 Splňuje emisní třídu 5 dle ČSN EN - 303-5 2 841,34
      a podmínky pro evropskou směrnici Ecodesign.